Kirazliyayla Mevkii, Uludağ, Bursa

+90 224 265 36 00

Dijitali Anlamak ve Etkin Kullanma Eğitimi

Dijitalleşme ve yeni teknolojiler, insanı, yaşamı, işi ve iş yapma biçimlerini radikal bir şekilde etkiliyor ve dönüştürüyor. Yaşam ve iş dünyası artık daha karmaşık, daha belirsiz ve daha kaygan. Yeni iş modelleri rekabetin doğasını değiştirmekle kalmıyor, dönüşümü gerçekleştiremeyen şirketlerin pazardan silinmesine neden olabiliyor. Bu eğitimde insan ve yaşam değişirken, esas çıkış noktası tüketiciyi/insanı anlamak ve markaların değer önerisi iletişimini yapmak olan pazarlama bu dönüşümünden nasıl etkileniyor konusuna odaklanılacaktır. Bu süreçte son kullanıcılar ve insanın niye her şeyin merkezine konması gerektiğini ve insan-odaklı yaklaşımların gerekliliğini tartışacağız.

Eğitim Kayıt Formu

550 Kişilik

Oditoryum

Toplantı

Salonları

Eğitim

Alanları

Tez

Odaları

Bursa Business School

Günümüz dünyasında maddi sermayenin yerini bilgi sermayesinin aldığı büyük bir dönüşüm yaşanmaktadır. Kurumlarımızın ve kuruluşlarımızın yeri doldurulamayan tek varlığı ise sahip oldukları beşeri sermayenin bilgi ve yeteneğidir.

Dijitalleşmenin, verimliliğin, yapa zekânın ve otomasyonda mükemmellik arayışının ekonominin tüm evrelerine sirayet ettiği bu hızlı dönüşüm süreci, sahip olduğumuz bilgi ve yetenekleri güncellemeyi ve geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır.

İşte bu noktada, ihtiyaçları karşılayacak birçok kaynağı ve destek mekanizmasını bir araya getiren yaşam boyu eğitim merkezleri, girişimciliğin ve yenilikçiliğin teşvik edildiği en önemli yapılardır.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de Uludağ’da bulunan ve en önemli kültür varlıklarımızdan biri olan Kirazlıyayla Sanatoryumu gibi eşsiz bir mirasa sahip çıkarak, bu tarihi yapıyı, yaşam boyu eğitim modeliyle ve Bursa Business School markasıyla kentimize ve ülkemize yeniden kazandırdık.

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından hayat bulan Sanatoryum Binası, Bursa Business School markasıyla artık nitelikli eğitimlerin, üst düzey toplantıların ve zirvelerin düzenlendiği, sağlıklı yaşam programları ve konaklama hizmetleriyle ekonomimiz için değer üreten güçlü bir merkez kimliğine sahip.

Bursa Business School, profesyonellerimiz ve girişimcilerimiz için yeni ekonomide iş modellerini belirleme hedefleri doğrultusunda, ülkemizin ve dünyanın önde gelen eğitim kurumlarıyla işbirliğinde, dinamik yapısını her geçen yıl daha da güçlendirecektir.

İbrahim BURKAY

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı

Tanıtım

Filmi

Galeri

Eğitimler ve Hizmetler

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Uludağ'da hayata geçirilen Bursa Business School (BBS), iş dünyasına özel olarak kurgulanan ‘yaşam boyu öğrenim’ modeli ile çalışma hayatının önemli başlıklarını içeren eğitim-gelişim faaliyetleri yürütmektedir.

Görüşler

İletişim Formu

Merkezimiz hakkında bilgi almak, görüş ve önerilerinizi iletmek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.